Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Plan pracy szkoły 2017/2018 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Dokumenty szkolne

Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Poziom klasy

Przedmiot

Nazwa programu

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

 

 

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

Wyd. Nowa Era

 

Elementarz odkrywców. Klasa 1- zestaw podręczników

Nr w wykazie MEN:  790/1/2017

                                 790/2/2017

Wyd. Nowa Era

01-2018/19

Zajęcia z komputerem

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

Wyd. Nowa Era

-

02-2018/19

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej autorstwa:          M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpawskiej.

„Gold Sparks 1”

Nr w wykazie MEN: 783/1/2017

03-2018/19

Religia

„W drodze do Wieczernika”. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Autorzy Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (przew. bp Marek Mendyk)

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” AZ-11-01/10-KR-1/11

nr dopuszczenia

Wyd. WAM Kraków

–podręcznik

04-2018/19

 

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

Wyd. Nowa Era

 

Elementarz odkrywców. Klasa 1- zestaw podręczników

Nr w wykazie MEN: 

 

Wyd. Nowa Era

05-2018/19

Zajęcia z komputerem

Elementarz odkrywców. Program nauczania dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej

Wyd. Nowa Era

-

06-2018/19

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej autorstwa:          M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpawskiej.

„Gold Sparks 1”

Nr w wykazie MEN:

07-2018/19

Religia

„W drodze do Wieczernika”. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Autorzy Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (przew. bp Marek Mendyk)

„Kochamy Pana Jezusa”AZ-12-01/10-KR-1/12

nr dopuszczenia

Wyd. WAM Kraków

–podręcznik

 

08-2018/19

 

Klasa III

Nauczanie zintegrowane

"Szkoła na miarę". Program nauczania dla I etapu edukacyjnego - edukacja wczesnoszkolna.

wyd. Nowa Era

Elementarz XXI wieku. Zestaw rekomendowany

wyd. Nowa Era

09-2018/19

Zajęcia z komputerem

"Szkoła na miarę". Program nauczania dla I etapu edukacyjnego - edukacja wczesnoszkolna.

wyd. Nowa Era

-

10-2018/19

 

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. Wyd, Oxford

„Young Treetops 3” Sarah M Howell, Lisa Kester-Dogston

Nr w wykazie MEN: 

wyd. OXFORD

11-2018/19

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole podstawowej w kl. I – III „Jesteśmy dziećmi Bożymi” autorzy: Komisja Wychowania Katolickiego KEP przewodniczący abp Kazimierz Nycz, Nr dopuszczenia:

 AZ-1-01/1

„JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC” AZ-13-01/1-1 nr dopuszczenia 875/2004

Wyd. WAM Kraków

–podręcznik

12-2018/19

 

Klasa IV

Język polski

„NOWE SŁOWA NA START!” PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ autorstwa M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

NOWE Słowa na start! 4, A.Klimowicz,              M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

 Nr w wykazie MEN:  907/1/2017

- podręcznik + ćwiczenia

13-2018/19

Historia

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa dla II etapu edukacyjnego „Wczoraj i dziś” autorstwa dr. T. Maćkowskiego, wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Klasa 4”  B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 877/1/2017

- podręcznik, ćwiczenia 

14-2018/19

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej autorstwa M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

„Matematyka  z plusem 4” M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

nr w wykazie MEN: 780/1/2017

Wyd. GWO

– podręcznik, 2 zeszyty ćwiczeń.

15-2018/19

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”.  Autor: Jolanta Golanko

Wyd. Nowa Era

„Tajemnice przyrody 4” M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 863/2017

- podręcznik

16-2018/19

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej autorstwa Melanie Ell.

„Steps Plus 4”

Wyd. Oxford

Ne w wykazie MEN: 800/1/2017

- podręcznik, ćwiczenia

17-2018/19

Muzyka

Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej autorstwa:  M. Gromek, G. Kilbach

wyd. Nowa Era

 „Lekcja muzyki” 4, M. Gromek, G. Kilbach

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  852/1/2017

18-2018/19

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy:        J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska,                       N. Mrozkowiak

wyd. Nowa Era

„Do dzieła!”4,  J. Lukas, K. Onak

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  903/1/2017

19-2018/19

Technika

Program nauczania techniki  w szkole podstawowej  „Jak to działa?” autorstwa L. Łabeckiego, M. Łabeckiej,

wyd. Nowa Era

"Jak to działa? 4”  L. Łabecki, M. Łabecka

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr w wykazie MEN:  295/1/2017

wyd. Nowa Era

20-2018/1

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole podstawowej w kl. IV – VI „Wezwani przez Boga” autorzy: Komisja Wychowania Katolickiego, wyd. WAM,  Nr dopuszczenia: AZ-2-01/1

„Zaproszeni przez Boga” nr dopuszczenia AZ-21-01/10-KR-2/12

Wyd. WAM Kraków

–podręcznik

21-2018/19

Informatyka

 

 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”  autorstwa Michała Kęski

wyd. Nowa Era

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, M. Kęska

Nr w wykazie MEN: 847/1/2017

Wyd. Nowa Era

22-2018/19

Wychowanie fizyczne

 Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Autor: Alicja Romanowska

-

23-2018/19

 

Wychowanie do życia w rodzinie

"Wędrując ku dorosłości". Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2017

-

24-2018/19

 

Klasa V

Język polski

„NOWE SŁOWA NA START!” PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ autorstwa M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

NOWE Słowa na start! 4, A.Klimowicz,              M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

 Nr w wykazie MEN:  907/2/2018

- podręcznik + ćwiczenia

25-2018/19

Historia

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa dla II etapu edukacyjnego „Wczoraj i dziś” autorstwa dr. T. Maćkowskiego, wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Klasa 5”  G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 877/2/2018

- podręcznik, ćwiczenia 

26-2018/19

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej autorstwa: M. Jucewicz,        M. Karpiński, J. Lech

Podręcznik „Matematyka z plusem 5”

autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

nr w wykazie MEN: 780/2/2018

Wyd. GWO

– podręcznik, 2 zeszyty ćwiczeń.

27-2018/19

Biologia

„Puls życia”. Program nauczania biologii w szkole podstawowej autorstwa Anny Zdziennickiej.

Puls życia. Klasa 5

Wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia:  844/1/2018

Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

- podręcznik

28-2018/19

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa autorstwa: Ewa Maria Tuz,  Barbara Dziedzic.

Wyd. Nowa Era

Planeta Nowa 5  F.Szlajfer, Z. Zaniewicz,         T. Rachwał, R. Malarz

Wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia:            906/1/2018

- podręcznik

29-2018/19

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej autorstwa Melanie Ell.

„Steps Plus 5”

Wyd. Oxford

Ne w wykazie MEN:

- podręcznik, ćwiczenia

30-2018/19

Informatyka

 

 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”  autorstwa Michała Kęski

wyd. Nowa Era

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, M. Kęska

Nr w wykazie MEN: 847/2/2018

Wyd. Nowa Era

31-2018/19

Technika

Program nauczania techniki  w szkole podstawowej  „Jak to działa?” autorstwa L. Łabeckiego, M. Łabeckiej,

wyd. Nowa Era

"Jak to działa? 5”  L. Łabecki, M. Łabecka

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr w wykazie MEN:  295/2/2018

wyd. Nowa Era

32-2018/19

Muzyka

Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej autorstwa:  M. Gromek, G. Kilbach

wyd. Nowa Era

 „Lekcja muzyki” 5, M. Gromek, G. Kilbach

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  852/2/2018

33-2018/19

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy:        J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska,                       N. Mrozkowiak

wyd. Nowa Era

„Do dzieła!”5,  J. Lukas, K. Onak

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  903/2/2018

34-2018/19

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole podstawowej w kl. IV – VI „Wezwani przez Boga” autorzy: Komisja Wychowania Katolickiego

„Obdarowani przez Boga” AZ-22-01/1-1

Wyd. WAM Kraków

–podręcznik

35-2018/19

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Autor:  Krzysztof Warchoł 

-

36-2018/19

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wychowanie do życia w rodzinie” autorstwa T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk -program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej, wyd. Rubikon – Kraków. Nr dopuszczenia: DKW-4014-253A/99

-

37-2018/19

 

Klasa VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
A. Łuczak, A. Murdzek

„Między nami" A. Łuczak, A. Murdzek

Wyd. GWO

Nr w wykazie MEN 445/3/2014/2016

- podręcznik, ćwiczenia

38-2018/19

Historia

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa dla II etapu edukacyjnego „Wczoraj i dziś” autorstwa dr. T. Maćkowskiego, wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś” G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  443/3/2014/2015

- podręcznik, ćwiczenia

 

39-2018/19

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej autorstwa: M. Jucewicz,        M. Karpiński, J. Lech 

„Matematyka z plusem” M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Wyd. GWO

Nr w wykazie MEN:  773/3/2016

– podręcznik, 2 zeszyty ćwiczeń.

40-2018/19

Przyroda

Program nauczania przyrody w kl. IV-VI „Tajemnice przyrody” autorstwa Jolanty Golonko Wyd. Nowa Era

„Tajemnice przyrody” Jolanta Golonko

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  399/3/2014/2015

- podręcznik , ćwiczenia

41-2018/19

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego dla II etapu edukacyjnego „Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej” autorstwa M. Ellis, A. Rak, wyd. Oxford

„Team Up 3” P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo

Wyd. Oxford

Nr w wykazie MEN: 682/3/2014

-          podręcznik,  ćwiczenia

42-2018/19

Zajęcia komputerowe

 

 "Lubię to!" Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Michała Kęski

„Lubię to!”

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr w wykazie MEN:  729/3/2017

Wyd. Nowa Era

43-2018/19

Zajęcia techniczne

Program nauczania ogólnego zajęć  technicznych w kl. IV-VI „Jak to działa?” autorstwa Lecha Łabeckiego, wyd. Nowa Era

"Jak to działa?"  Lech Łabecki

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr w wykazie MEN:  295/3/2010/2016

wyd. Nowa Era

44-2018/19

Muzyka

Program nauczania muzyki dla II etapu edukacyjnego „I gra muzyka” autorstwa M. Gromek, G. Klibach, wyd. Nowa Era

 „I gra muzyka”

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:   569/2012/2015

45-2018/19

Plastyka

Program nauczania plastyki dla II etapu edukacyjnego „Do dzieła” autorstwa J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era

„Podręcznik dla kl. IV-VI”  J. Lukas, K. Onak

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  326/2011/2015

46-2018/19

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkole podstawowej w kl. IV – VI „Wezwani przez Boga” autorzy: Komisja Wychowania Katolickiego, wyd. WAM Nr dopuszczenia: AZ-2-01/1

„Przemienieni przez Boga”

Red. Z. Marek

Wyd. WAM Kraków

– podręcznik

47-2018/19

Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej autorstwa Alicji Romanowskiej, wyd. Korepetytor

-

48-2018/19

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wychowanie do życia w rodzinie”. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Nr dopuszczenia: DKW-4014-253A/99

-

49-2018/19

Kl. VII

Język polski

„NOWE SŁOWA NA START!” PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ autorstwa M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

„NOWE Słowa na start! 7” J. Kościerzyńska,    M. Chmiel, M.  Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  907/4/2017

- podręcznik, ćwiczenia 

50-2018/19

Historia

PROGRAM NAUCZANIA HISTORII W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ „WCZORAJ I DZIŚ” Autor: dr Tomasz Maćkowski

Wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Klasa 7”  S. Roszak,                  A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  877/4/2017

- podręcznik, ćwiczenia 

51-2018/19

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

„Matematyka  z plusem 7” praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

 Nr w wykazie MEN: 780/4/2017

Wyd. GWO

– podręcznik,  zeszyt ćwiczeń.

52-2018/19

 

Język angielski

 

„English Plus Options” dla klasy VII                 Ben Wetz, Diana Pye

Wyd. Oxford

Nr w wykazie MEN: 835/1/2017

53-2018/19

 

Język rosyjski

 

 

Всё просто! 1. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VII

Nr w wykazie MEN: 782/1/2017

Wyd. PWN

54-2018/19

 

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „ Spotkania z fizyką”. Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawik.

Wyd. Nowa Era

„Spotkania z fizyką 7” G.Francuz-Ornat,            T. Kulawik, M.Nowotny-Różańska

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 885/1/2017

55-2018/19

 

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” autorstwa Teresy Kulawik, Marii Litwin

Wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.        J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  785/1/2017

56-2018/19

 

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „ Puls życia”.  Autor: Anna Zdziennicka

Wyd. Nowa Era

„Puls życia. Klasa 7” Małgorzata Jefimow

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 844/4/2017

57-2018/19

 

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa autorstwa: Ewa Maria Tuz,  Barbara Dziedzic.

Wyd. Nowa Era

„Planeta Nowa 7” R. Malarz, M. Szubert

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 906/3/2017

58-2018/19

 

Muzyka

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej autorstwa:  M. Gromek, G. Kilbach

wyd. Nowa Era

 

„Lekcja muzyki” 7, M. Gromek, G. Kilbach

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 852/4/2017

59-2018/19

 

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Autorzy:        J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska,                       N. Mrozkowiak

wyd. Nowa Era

„Do dzieła!”7 M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  903/4/2017

60-2018/19

 

Informatyka

 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”  autorstwa Michała Kęski

wyd. Nowa Era

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, G. Koba

Nr w wykazie MEN: 847/4/2017

Wyd. Nowa Era

61-2018/19

 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Autor:  Krzysztof Warchoł 

-

62-2018/19

 

Wychowanie do życia w rodzinie

"Wędrując ku dorosłości". Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2017

-

63-2018/19

Kl. VIII

Język polski

„NOWE SŁOWA NA START!” PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ autorstwa M. Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

„NOWE Słowa na start! 7” J. Kościerzyńska,    M. Chmiel, M.  Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  07/5/2018

- podręcznik, ćwiczenia 

64-2018/19

 

Historia

PROGRAM NAUCZANIA HISTORII W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ „WCZORAJ I DZIŚ” Autor: dr Tomasz Maćkowski

Wyd. Nowa Era

„Wczoraj i dziś. Klasa 8”  S. Roszak,                  A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  877/5/2018

- podręcznik, ćwiczenia 

65-2018/19

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

„Matematyka  z plusem 8” praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

 Nr w wykazie MEN: 780/5/2018

Wyd. GWO

– podręcznik,  zeszyt ćwiczeń.

66-2018/19

 

Język angielski

 

„English Plus Options” dla klasy VIII                 Ben Wetz, Diana Pye

Wyd. Oxford

Nr w wykazie MEN: 835/2/2018

67-2018/19

 

Język rosyjski

 

 

Всё просто! 1. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VIII

Nr w wykazie MEN: 782/2/2018

Wyd. PWN

68-2018/19

 

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „ Spotkania z fizyką”. Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawik.

Wyd. Nowa Era

„Spotkania z fizyką 7” G.Francuz-Ornat,            T. Kulawik, M.Nowotny-Różańska

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 885/2/2018

69-2018/19

 

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” autorstwa Teresy Kulawik, Marii Litwin

Wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.                        J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  785/2/2018

70-2018/19

 

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „ Puls życia”.  Autor: Anna Zdziennicka

Wyd. Nowa Era

„Puls życia. Klasa 8” Małgorzata Jefimow

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 844/3/2018

71-2018/19

 

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa autorstwa: Ewa Maria Tuz,  Barbara Dziedzic.

Wyd. Nowa Era

„Planeta Nowa 8” R. Malarz, M. Szubert

wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN: 906/4/2018

72-2018/19

 

Informatyka

 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”  autorstwa Michała Kęski

wyd. Nowa Era

„Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej, G. Koba

Nr w wykazie MEN: 847/5/2017

Wyd. Nowa Era

73-2018/19

 

Wiedza o społeczeńswie

Program nauczania wiedzy o Społeczeństwie przeznaczony jest do nauczania w szkole podstawowej „Dziś i jutro autorstwa Barbary Furman.

„Dziś i jutro” I. Janicka, A. Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  874/2017

 

74-2018/19

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i  działam bezpiecznie”

Wyd. Nowa Era

„Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma

Wyd. Nowa Era

Nr w wykazie MEN:  846/2017

75-2018/19

 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Autor:  Krzysztof Warchoł 

-

76-2018/19

 

Wychowanie do życia w rodzinie

"Wędrując ku dorosłości". Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2017

-

77-2018/19

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Poziom klasy

Przedmiot

Nazwa programu

Tytuł podręcznika. Autor. Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie

Zespół Wychowania Przedszkolnego

Wychowanie przedszkolne

 - trzylatki

„Hop do góry” program wychowania przedszkolnego

wyd. PWN

„Hop do góry” – pakiet trzylatka

Wyd .PWN

01-2018/19

Wychowanie przedszkolne

- czterolatki

„Hop do góry” program wychowania przedszkolnego

wyd. PWN

„Hop do góry” – pakiet czterolatka

Wyd .PWN

02-2018/19

Klasa 0

Wychowanie przedszkolne

- pięciolatki

„Hop do góry” program wychowania przedszkolnego

wyd. PWN

„Hop do góry” – pakiet pięciolatka

 

Wyd .PWN

03-2018/19

Wychowanie przedszkolne

- sześciolatki

„Hop do góry” program wychowania przedszkolnego

wyd. PWN

„Hop do góry” – pakiet sześciolatka

Wyd. PWN

04-2018/19

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć