Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Oceniania Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Program Wychowawczy Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Plan pracy szkoły 2017/2018 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Program profilaktyki Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Dokumenty szkolne

Plan pracy szkoły 2017/2018

 

ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA WSPÓŁ-ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

 1. Organizacja pracy Rady Rodziców.

 

 1. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i  wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

wrzesień 200…

podczas pierwszego zebrania

 1. Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły

 

wrzesień 200…

 

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu działania Rady Rodziców.

 

 1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji regulaminu działania Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

październik 200…

 

 1. Zatwierdzenie regulaminu działania Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

-

październik 200…

 

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na dany rok szkolny.

 

 1. Zebranie propozycji zadań do planu pracy od przewodniczących rad oddziałowych.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący rad oddziałowych

październik 200…

 

 1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji planu pracy Radzie Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

październik 200…

 

 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

-

październik 200…

 

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców na dany rok szkolny.

 

 1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji planu finansowego Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

październik 200…

 

 1. Zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

-

październik 200…

 

 1. Współpraca Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.

 

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

cały rok

w przypadku otrzymania zalecenia

 1. Wyrażanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli przed sporządzeniem przez dyrek­tora szkoły oceny dorobku zawodowego.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

cały rok

w przypadku otrzymania wniosku

 1. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

październik 200…

 

 1. Współpraca Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Uchwalenie programu wychowawczego szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

wrzesień 200…

 

 1. Uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

wrzesień 200…

 

 1. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

wg harmonogramu

 

 1. Udział Rady Rodziców w funkcjonowaniu szkoły.

 

 1. Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

cały rok

 

 1. Pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami w czasie trwania imprez szkolnych.

Przewodniczący Rady Rodziców

Wychowawcy klas

cały rok

 

 1. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ulepszenie bazy dydaktycznej szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

cały rok

 

 1. Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych.

 

 1. Pasowanie na ucznia

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Rady oddziałowe

październik 200…

 

 1. Dzień Edukacji Narodowej

październik 200…

 

 1. Zabawa andrzejkowa

listopad 200…

 

 1. Mikołajki

grudzień 200…

 

 1. Choinka noworoczna

styczeń 200…

 

 1. Dzień Wiosny

marzec 200…

 

 1. Dzień Ziemi

kwiecień 200…

 

 1. Festyn Rodzinny

maj 200…

 

 1. Dzień Dziecka

czerwiec 200…

 

 1. Dzień Sportu Szkolnego

czerwiec 200…

 

 1. Święto szkoły

 

zgodnie z przyjętym terminem

 1. Zakończenie roku szkolnego

czerwiec 200…

 

 1. Udział Rady Rodziców w życiu społeczności lokalnej.

 

 1. Rozpoznanie potrzeb i warunków życia uczniów.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

cały rok

 

 1. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów, w tym dożywiania.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

cały rok

 

 

 

 

 1. Pozyskiwanie środków finansowych.

 

 1. Składnie ofert o wsparcie finansowe do różnych firm i instytucji.

Przewodniczący Rady Rodziców

-

cały rok

 

 1. Organizacja dochodowych imprez i zabaw tanecznych.

Przewodniczący Rady Rodziców

Rady oddziałowe

cały rok

 

 1. Bieżące monitorowanie wpłat dobrowolnych składek rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

cały rok

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
  Żarnowo Drugie 1
  16-300 Augustów
 • 0876436805

Galeria zdjęć