Nawigacja

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Pracy Koncepcja Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 Plan pracy szkoły 2017/2018 Szkolny zestaw programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Dokumenty szkolne

Wzory usprawiedliwień i zwolnień.

Do pobrania:

1. Wzór zwolnienia z lekcji:    Zwolnienie.docx 

2. Usprawiedliwienie: Usprawiedliwienie..docx

 

 

Wzory usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

tel. 87 6436805                                                                                        ……………………………….., dn. ……………………….

 

                                                                                  ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojej/mojego córki/syna ……………………………………………………….

……………………………………………………….. z lekcji w dniu …………………………. od godz. ………………………….

do godz. …………………… z powodu ……………………………………………………………………………………………….. .

Od momentu opuszczenia przez moje dziecko budynku szkoły biorę za nie całkowitą odpowiedzialność.

 

                                                                                              ………………………………………………………..

       Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

tel. 87 6436805                                                                                        ……………………………….., dn. ……………………….

 

 

 

 

                                                                              Usprawiedliwienie

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej/mojego córki/syna ……………………………………………..

……………………………………………………………… w dniach ………………………………….. .

Nieobecność spowodowana była ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 

………………………………………………………..

       Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
    Żarnowo Drugie 1
    16-300 Augustów
  • 0876436805

Galeria zdjęć