Nawigacja

Projekt unijny

Cel projektu

 

              Równe szanse edukacyjne dla wszystkich!

 

Cel główny projektu:

 • wyrównanie  szans edukacyjnych 69 uczniów (w tym 40 dziewcząt i 29 chłopców) ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie.

 

Cele szczegółowe projektu:

ü      • zwiększenie wiedzy z języka angielskiego; wiedzy matematycznej, informatycznej, przyrodniczej.

ü     • wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej,

ü    • zwiększenie umiejętności sportowych dzieci oraz poprawa umiejętności dzieci mających problem z postawą,

ü     • wyrównanie szans edukacyjnych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych, opieka pedagogiczno-psychologiczna).

 

 

W ramach projektu proponujemy:

1. Wsparcie dydaktyczno – wyrównawcze:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla 8 uczniów  kl. IV-VI,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla 10 uczniów kl. IV-VI,

2. Ciekawe zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania:

 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klas I-III,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla 10 uczniów klas IV-VI,
 • „Matematyka jest OK.!” dla 10 uczniów klas IV-VI,
 • „Młody przyrodnik” dla 10 uczniów klas IV-VI,
 • Informatyka dla 10 uczniów klas IV-VI,
 • „Z informatyką za pan brat” dla 10 uczniów klas IV-VI,
 • Zajęcia sportowe dla 12 uczniów klas IV-VI,
 • Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze dla 10 uczniów klas IV-VI,
 • Rytmika dla 15 uczniów klas I-III,
 • Zajęcia taneczne dla12  uczniów klas IV-VI,
 • Kółko teatralne dla 12 uczniów klas I-III,
 • Zajęcia na basenie – nauka pływania dla 40 uczniów klas I-VI,
 • Wycieczki do teatru do Ełku, do teatru i filharmonii do Białegostoku, do Warszawy oraz w okolice Poznania.

3. Wsparcie specjalistyczne:

 • Spotkania z pedagogiem,
 • Konsultacje z psychologiem,
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla 9 uczniów posiadających opinie pedagogiczno – psychologiczne,
 • Gimnastyka korekcyjna dla uczniów posiadających zaświadczenia lekarza – specjalisty.

 

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH, FORMACH WSPARCIA, WYJAZDACH NA BASEN ORAZ WYCIECZKACH JEST BEZPŁATNY

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
  Żarnowo Drugie 1
  16-300 Augustów
 • 0876436805

Galeria zdjęć